Όροι χρήσης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Art-Gold είναι ένα κατάστημα πώλησης χρυσών κοσμημάτων μέσω διαδικτύου .
Στοιχεία ηλεκτρονικού καταστήματος – «ΕΤΑΙΡΙΑΣ»
Το ηλεκτρονικό καταστημα www.art-gold.gr ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ» με το διακριτικό όνομα www.art-gold.grΔραστηριότητα : κατασκευή , εμπορία , λιανική και χονδρική πώληση χρυσών κοσμημάτων και ειδών δώρου.Εδρα εταιρίας : Νικολάου Πλαστήρα 62Α , Αλεξάνδρεια ΗμαθίαςΑποθήκη Ηλεκτρονικού Καταστήματος :   Νικολάου Πλαστήρα 62Α , Αλεξάνδρεια ΗμαθίαςΑΦΜ : 041353111ΔΟΥ : ΒεροίαςE-mail επικοινωνίας : info@art-gold.grΤηλέφωνο επικοινωνίας : 23330 26745
Η ιστοσελίδα του καταστήματος Art-Gold έχει ως στόχο την πληροφόρηση των καταναλωτών για τα προϊόντα της, δίνοντας σε αυτούς τη δυνατότητα πραγματοποιήσουν την παραγγελία τους ηλεκτρονικά.

Η πρόσβαση σε αυτή και η χρήση της υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες, οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ του καταστήματος Art-Gold και των χρηστών-επισκεπτών της. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το www.art-gold.gr κατ’ εφαρμογή των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατ’ ακολουθία των προβλεπομένων από το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα που άπτονται του ηλεκτρονικού εμπορίου (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), όπως επίσης και τα οριζόμενα στο Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός έχει συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί με τις αποφάσεις τις επιτροπής προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, τον Ν. 2819/2000 (αρθ. 8) αλλά και τις οδηγίες τις 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητά και με σαφήνεια ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ούτε και θα αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει, πωλεί ή εκμισθώνει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλεται σε οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθούν σε οποιονδήποτε με κανέναν τρόπο. Με την υποβολή των στοιχείων σας στον server, συμφωνείτε ότι το δηλούμενο υλικό δεν περιέχει στοιχεία ψευδή, πλασματικά, παράνομα και εν γένει ακατάλληλα προς χρήση, επεξεργασία και δημοσίευση. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΤο περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Art – Gold. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα περιεχόμενα και τα απορρέοντα εξ αυτού του Δικτυακού Τόπου ανήκουν στο Art – Gold απευθείας . Πρόσβαση στον παρόντα Δικτυακό τόπο σημαίνει και ανεπιφύλακτη αποδοχή των νόμων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Το καταστημα λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη και με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια απεικόνιση των προβαλλόμενων προϊόντων με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και σχολίων ενός εκάστου των προϊόντων. Παρ’ όλα ταύτα ο παρών Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα ή τροποποιήσεις τυπογραφικές, αριθμητικές ή απεικόνισης. Το art-gold.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε γνώμης, δήλωσης ή άλλης σχετικής πληροφορίας που αναφέρεται ή αναρτάται στον παρόντα Δικτυακό τόπο. Επίσης σας αναφέρουμε ότι τα βάρη των κοσμημάτων ενδέχεται εμφανίσουν μικρές αποκλίσεις λόγω της χειροποίητης κατασκευής τους.  ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.art-gold.gr διέπονται από τις αρχές τις Ελληνικής Νομοθεσίας για την Προστασία Καταναλωτών και του Κοινοτικού Δικαίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια των συναλλαγών με τον Δικτυακό τόπο του art-gold.gr , κατά τόπο αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Βέροιας .  ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν το ΦΠΑ 24%. Θεωρείται δεδομένο πως σε περιοχές που ο συντελεστής ΦΠΑ είναι μειωμένος(16% για νησιά και 0% για χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης),οι τιμές αγοράς θα είναι μικρότερες κατά το ποσοστό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εκάστοτε περιοχή, εφόσον η αγορά πραγματοποιηθεί με τιμολόγιο. Επιπλέον εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Τα βάρη των προϊόντων κατά τη διαδικασία της κατασκευής, οπότε είναι πιθανό να υπάρχουν κάποιες μικρές αποκλίσεις.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝΤο κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα του, να προσθέτει και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτήν χωρίς προειδοποίηση.Διατηρεί ακόμα το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή. Αναλαμβάνει όμως και την υποχρέωση της ανανέωσης των παρόντων όρων , για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίση ή προσθήκη συντελεστεί αφορόμενη τους όρους αυτούς . Η από μέρους σας πρόσβαση στην ιστοσελίδα του καταστήματος επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει τους όρους του παρόντος και συμφωνείτε απόλυτα με αυτούς. Για κάθε διαφορά που απορρέει από τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ανάμεσα στο χρήστη και στο κατάστημα , εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια Βέροιας.


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Η σύναψη έγκυρης παραγγελίας είναι δυνατή εφόσον ο καταναλωτής είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον ελληνικό ΑΚ, ήτοι εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης.

Η σύναψη παραγγελίας πραγματοποιείται :

Α) Μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Η πραγματοποίηση παραγγελίας ολοκληρώνεται με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και την Οριστική Υποβολή αυτής.
Μετά την αποστολή της φόρμας παραγγελίας ο καταναλωτής λαμβάνει αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει στο οποίο περιλαμβάνονται :η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του καταστήματος.τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος .την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης.τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής.τον κωδικό της παραγγελίας με τον οποίο μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της παραγγελίας του.
Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@art-gold.gr .Ο εν λόγω τρόπος συνίσταται σε περίπτωση παραγγελίας εξατομικευμένου είδους, που προϋποθέτει είτε τροποποίηση είτε ειδική κατασκευή από μέρους του καταστήματος ( π.χ. βέρες ή τροποποίηση δαχτυλιδιού σε συγκεκριμένο νούμερο).Σε συνέχεια του μηνύματός σας θα επικοινωνήσουμε προσωπικά μαζί σας μέσω κάθε πρόσφορου τρόπου προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. 


ΑΛΛΑΓΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΌΝΤΟΣ και ΥΠΟΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΑλλαγή – αντικατάσταση προιόντοςΗ προθεσμία εντός της οποίας ένας καταναλωτής μπορεί να αλλάξει ή να αντικαταστήσει το παραληφθέν προϊόν , με οποιοδήποτε αλλο κόσμημα ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας παρατείνεται σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του.Στην παραπάνω περίπτωση επιστροφής και αλλαγής προϊόντων εξαιρούνται οι βέρες, οι οποίες κατασκευάζονται αποκλειστικά για εσάς και δε δύναται η επιστροφή ή αντικατάστασή τους.Τα κοσμήματα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στη συσκευασία τους στην κατάσταση που σας παραδόθηκαν, έχοντας φορεθεί μόνο για πρόβα κι όχι για χρήση , μαζι με τα έγγραφα που τα συνοδεύουν, όπως την απόδειξη αγοράς, την εγγύηση κ.τ.λΕπίσης θα πρέπει να είναι καλά συσκευασμένα ώστε να μην υποστούν φθορές κατά τη μεταφορά τους και για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση. Κοσμήματα που επιστρέφονται και δεν πληρούν τους παραπάνω όρους επιστροφής προϊόντων δε θα γίνονται δεκτά. Σε κάθε περίπτωση όμως, επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής κι επιστροφής του προϊόντος που αντικαταστάθηκε.Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το κατάστημα Art-Gold έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, και να προβεί μονομερώς σε μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι της απαίτησης του πελάτη.

 Σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, ο αγοραστής δικαιούται εναλλακτικά χωρίς επιβάρυνσή του : α) επισκευή του προϊόντος ή β) αντικατάστασή του ή γ) αναλογική προς το ελάττωμα μείωση του τιμήματος.

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον:Η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή παραδίδεται είδος άλλο από αυτό της παραγγελίας ή λάθος ποσότητα ή ελαττωματικό προϊόν ή κατεστραμμένη συσκευασία.Ο καταναλωτής επικοινωνήσει με το κατάστημα εντός 48 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος στο τηλέφωνο 23330 26745 ή στο mail info@art-gold.gr, προκειμένου να επισημάνει το πρόβλημα και να εγκριθεί η επιστροφή του.Εφόσον πρόκειται για προϊόν, που δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται εντός της συσκευασίας του στην κατάσταση που παρελήφθη.Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί με όλα τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα (απόδειξη αγοράς, εγγύηση, οδηγίες χρήσεις) και στην αρχική του συσκευασία.Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν ελλιπή , δεν θα γίνονται δεκτά.Ενώ αν είναι κατεστραμένα το κατάστημα Art-Gold έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, και να προβεί μονομερώς σε μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι της απαίτησης του πελάτη.Σε κάθε περίπτωση η αποστολή και η επιστροφή επιβαρρύνει τον πελάτη.

Οι επιστροφές , εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις , πραγματοποιούνται με την ταχυδρομική εταιρία που θα υποδείξουμε για τους πελάτες μας και με επιβάρυνση του καταστήματος.      Ακύρωση παραγγελίας Η προθεσμία εντός της οποίας ένας καταναλωτής μπορεί να υποαναχωρήσει τη σύμβαση πώλησης παρατείνεται σε 14 ημερολογιακές ημέρες , από την παραλαβή του προιόντος . Αυτό σημαίνει οτι ένας καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει το προιόν , εάν για οποιοδήποτε λόγο αλλάξει γνώμη. Ο πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει την παραγγελία του μέσα στο συγκεκριμένο χρονίκο διάστημα . Αναλυτικά : 1)   Μέχρι και πριν το σημείο της Οριστικής Υποβολής της παραγγελίας , ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει την προς ολοκλήρωση παραγγελία του οποτεδήποτε. 2)   Από την στιγμή της Οριστικής Υποβολής και μετά, η ακύρωση πραγματοποιείται σε συνεννόηση του πελάτη με το κατάστημα είτε τηλεφωνικά , στο 23330 26745 , είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@art-gold.gr με ένδειξη «Ακύρωση Παραγγελίας» και τον κωδικό αυτής, εφόσον η παραγγελία δεν έχει αποσταλεί ακόμη. 3) Στην περίπτωση που η παραγγελία έχει αποσταλεί ή παραλειφθεί από τον πελάτη : Τα προϊόντα πρέπει να επίστρέφονται μέσα στη συσκευασία τους , μαζί με τα έγγραφα που τα συνοδεύουν , όπως αποδείξη αγοράς , εγγυηση κλπ. Θα πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένα ώστε να μην υποστούν φθορές κατά τη μεταφορά τους.Τα προϊόντα που δεν θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτά .Τα έξοδα αποστολής και επιστροφής θα επιβαρρύνουν τον πελάτη .
   
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το κατάστημα Art-Gold έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, και να προβεί μονομερώς σε μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι της απαίτησης του πελάτη. Το κατάστημα Art-Gold δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά του προϊόντος κατά τη μεταφορά της επιστροφής.

Σε περίπτωση εμπρόθεσμης ακύρωσης της παραγγελίας και που τα προϊόντα τηρούν τις προϋποθέσεις τα χρήματα θα επιστρέφονται ανάλογα με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η συναλλαγή και πραγματοποιήθκε η πληρωμή. Συγκεκριμένα , οι συναλλαγές με χρήση πιστωτικής θα ακυρώνονται , στην περίπτωση αντικαταβολής θα γίνεται κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό που θα μας υποδεικνύει ο πελάτης , ενώ αν γίνει πληρωμή μέσω PayPal τα χρήματα επιστρέφονται στον αντίστοιχο λογαριασμό PayPal του πελάτη΄ μόλις παραληφθούν τα προϊόντα